[Sökformulär] [Söktips]

Databasen Bildsam

Databasen Bildsam omfattar följande samlingar vid Åbo Akademis bildsamlingar:

Databasen uppdateras dagligen. Idag består den av ca 5000 poster.

Bildsam ingår i projektet Bildarvet.

Personalen har till sitt förfogande också andra bilddatabaser än Bildsam (databaser som inte är öppna för allmänheten). Kontakta Catherine af Hällström för närmare information om hurudant material som finns i dessa databaser.

Kontaktperson:

Bibliotekarie Catherine af Hällström
Åbo Akademis bildsamlingar
Domkyrkogatan 2-4
FIN-20500 Åbo, Finland

Tel. +358 2 2154108
Fax +358 2 2154795
E-post: picture(at)abo.fi
27.05.2010