[Åbo Akademis bibliotek] [Info om databasen] [Söktips] [In English]

Sökning i databasen Projekt

Forskningsprojekt vid Åbo Akademi


Fritext:
Projekt: [Index]
Projektledare: [Index]
Fakultet: [Index]
Institution: [Index]
Ämnesord: [Index]
Projektets startdatum:

Kombinera söktermer med Sortera enligt

En länk till publikationer som skrivits inom ett projekt (databasen Biblio) ges bland uppgifterna om projektet.


30.7.1998 M. Jorpes-Friman