[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Följande] [Databasen Muisti]

Nr 1 / 8

Etnologiska institutionen
KR

Accessionsnummer: kr246
Dokumenttyp: Teckning. Blyerts.
Färg: Svart
Underlag: Papper
Format: Horisontal rektangel
Yttre mått: 50 cm x 65 cm (höjd x bredd)
Skala: 1:500
Uppmätning: Eriksson Birger
Renritning: Eriksson Birger
Landskap: Nyland
Kommun/Stad: Bromarf (34)
By/Gata: Orvlax
Land: Finland
Datering: 1932
Ämnesord: byplan,
Proveniensdatum: 1932
Anmärkning: Skannad från microfiche.

Orvlax by, Bromarf.Orvlax, Västergård: 1. boningshus (enl.Anton Frisk, Norrstrand, omkr. 150 år) 2. lillstuga 3. dubbelbod med loft (frk Ragny Lindroos, Könick, uppger sig en gång hava sett årtalet 1742 inskuret i en stock i den ena boden.Hon har även hört berättas, att boningshuset förr skulle ha stått närmare boden och i vinkel med denna). 4. redskapslider (relativt nytt, av bräder). 5. stall (ovanför dörren finnes en slät sten, vari inhuggits (bild).Stallet-ladugården är av sten). 6. ladugården 7. brunn 8. bastu 9. vedlider 10. statsfolkets ladugård 11. magasin.Ca 50 m åt NW från ladugården har funnits en smedja med kvadratisk (ca 6x6 m) grundplan.Någon mellangård har inte i mannaminne funnits, men de äldsta i byn ha hört berättas om en sådan, och värdinnan på Östergården erinrar sig, att östra delen av Västergårds trädgård förr kallades "tomten" och ansågs vara ett nyförvärv för Västergården.Orvlax Östergård: a. manbyggningen ("minst lika gammal som stallet", ursprungligen nävertäckt liksom på de flesta gamla gårdar i Bromarf) b. magasin (omkring 70 år) c. matbod (omkring 70 år) d. redskapsbod (omkring 70 år) e. redskapslider och eu. vedlider (omkring 70 år) f. stall (årtalet 1791 inskuret i röstklabben, nävertak g. stallider h. källare (40-50 år) i. lada j. lider k. fårhus l. ladugård m. oksladugård n. torkhus o. ria p. loge r. skriven med folkmålsalfabet s. lada t. bastu

[Bild]

Copyright enligt upphovsmannalagen. Användningstillstånd ges av Etnologiska institutionen. Ej för kommersiellt bruk.

11.11.1996 / 23.1.1997