[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Föregående] [Följande] [Databasen Muisti]

Nr 3 / 7

Etnologiska institutionen
KR

Accessionsnummer: kr317
Dokumenttyp: Ritning. Bläck.
Färg: Svart
Underlag: Papper
Format: Vertikal rektangel
Yttre mått: 45 cm x 30 cm (höjd x bredd)
Uppmätning: Molander Frans Joh;
Renritning: Österman Georg
Landskap: Österbotten
Kommun/Stad: Pedersöre (599)
Datering: 6.9.1922
Ämnesord: plan,
Anmärkning: Kopierad från karta.

Kopia.Förrätningen No 557.Karta öfver Den i närheten af Pedersö Sockens Moderkyrka, uti Wasa län, varande, bemälde Socken gemensamt tillhörige Mark, jemte åtskillige Lägenheters tillstötande Ägor, - hvilken mark, med ledning af 1750 års SkattläggningsKarta samt den af vice Landtmätaren Matts Helsberg år 1816 uprättade karta öfver bemälde mark, med dertill hörande Utbrytnings Protokoll, blifvit, enligt Högvederbörligt Förordnande af den 21.Augusti 1847, ifrån angränsande Lägenheters Ägor, afskiljd och utstakad År 1848, samt denna Karta vid samma tillfälle upprättad af frans Joh; Molander, vice Landtmätare.

[Bild]

Copyright enligt upphovsmannalagen. Användningstillstånd ges av Etnologiska institutionen. Ej för kommersiellt bruk.

13.11.1996 / 29.3.2012