[Search form] [Info about the database] [Search tips] [Previous] [Next]

No 2 / 6

Sibeliusmuseum / Musikvetenskapliga institutionen

No: 8353
Shelf mark: B
Document type: Bild; foto
Colour: Svartvit
Carrier: Papper
Format: Kvadrat
Inner size: 9 cm x 9 cm (height x width)
Date: 1956
Originator: Gunnar Turesson;
Keywords: instruments,

arderlur (lur), psalmodikon, eol (stränginstr.), skälla (kobjällra) av järn, ljuten malmklocka använd vid järn- vägsstation.(Värmlandsberg, Sverige) aerofon kordofon idiofon

23.9.1997 / 5.7.2000