[Search form] [Info about the database] [Search tips] [Previous] [Next]

No 2 / 12

Klipparkivet; Helsingfors; Akademiska Sångföreningen

No: 13723
Shelf mark: Sibeliusmuseet / Musikvetenskapliga institutionen
Document type: Bild; foto
Colour: Svartvit
Carrier: Papper
Format: Horisontal rektangel
Outer size: 5.5 cm x 8.5 cm (height x width)
Date: 16.5.1948
Keywords: members of the choir, men, student's cap, ulster, surroundings aboard,

Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Körmedlemmar ombord på s/s Bore I.Bildtext: Direktiv utfärdas...The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948.Members of the choir on board the s/s Bore I.

15.5.2000 / 17.5.2000