[Search form] [Info about the database] [Search tips] [Previous]

No 2 / 2

Sibeliusmuseum

No: 13710
Shelf mark: Negativ
Document type: Negativ
Colour: Färg
Carrier: Negativ
Format: Horisontal rektangel
Inner size: 2.5 cm x 3.5 cm (height x width)
Negative: 1
Date: 1985-1995
Keywords: christmastable,

Fyra personer runt julbord.I körernas utrymmen i Sibeliusmuseum.Troligen ämnesföreningen Ottos julfest.

19.11.1999 / 3.4.2014