[Search form] [Info about the database] [Search tips] [Previous]

No 3 / 3

No: 13935
Shelf mark: E
Document type: Bild, foto
Colour: Färg
Carrier: Papper
Format: Horisontal rektangel
Inner size: 12.8 cm x 20.1 cm (height x width)
Date: 1990-talet
Originator: Studio Brahe; Brahegatan 1 B, Åbo
Keywords: church choirs, men, women, churches,

Åbo svenska församlings kyrkokör.Harry Dahlström (dir.), Marita Holm, Greta Löfman, Ann-Mari Holmqvist, Kerstin Mustelin, Liisa Karlsson, Margaretha Philips, Gunhild Lindström, Christina Sell, Doris Nygård, Clara Björk, Ulla Rönnback, Ulla Andersson, Ulla-Brita Saxén, Erik Andersson, Björn-Olof Mårtenson, Alvar Kurtén, Roger Sell, Bo-Gösta Öblom, Jörgen Geisor, Toivo Nummelin, Peter Gustavson.Åbo Domkyrka.

24.10.2007 / 24.10.2007