[Search form] [Info about the database] [Search tips] [Previous] [Next]

No 6 / 11

Sibeliusmuseum / Musikvetenskapliga institutionen

No: 1182
Shelf mark: B
Document type: Bild; foto
Colour: Svartvit
Carrier: Papper
Format: Vertikal rektangel
Inner size: 11 cm x 6.7 cm (height x width)
Date: 1933
Keywords: grave, garland,

Kajanus, Roberts grav, höljd med blomsterkransar.

Kajanus' grave, covered with garlands.

23.9.1997 / 10.5.1999