[Search form] [Info about the database] [Search tips] [Previous] [Next]

No 9 / 17

Sibeliusmuseum / Musikvetenskapliga institutionen

No: 7581
Shelf mark: B
Document type: Bild; foto
Colour: Svartvit
Carrier: Papper
Format: Horisontal rektangel
Inner size: 8 cm x 10.9 cm (height x width)
Outer size: 9 cm x 13.9 cm (height x width)
Date: 1924 ?
Keywords: procession,

Åbolands sång och musikförbund.Festtåg vid sångfest (i Kimito ?)

vy; väg genom åkrar

23.9.1997 / 19.6.2000