[Search form] [Info about the database] [Search tips] [Previous] [Next]

No 10 / 25

Sibeliusmuseum / Musikvetenskapliga institutionen

No: 6855
Shelf mark: E
Document type: Bild, foto
Colour: Svartvit
Carrier: Papper
Format: Horisontal rektangel
Outer size: 18.2 cm x 23.8 cm (height x width)
Negative: 1 (repro Kameraboden dec. 1990)
Date: 1956
Originator: Hede Foto; Turku Åbo
; Puh 18780 Tel
Keywords: church, exterior, cathedral, song festival, choir, song festival choir, audience, trees, street,

Finlands svenska sång- och musikförbund, FSSMF's sångfest i Åbo 1956.Otto Andersson dirigerar sångfestkören, kanske 1000 sångare, vid domkyrkan.Kören på Domkyrkans trappa, publik i förgrunden, träd i fonden.

23.9.1997 / 22.3.2002