[Search form] [Info about the database] [Search tips] [Previous]

No 10 / 10

Sibeliusmuseum / Musikvetenskap

No: 14081
Shelf mark: B
Document type: Bild; foto
Colour: Svartvit
Carrier: Papper
Format: Kvadrat
Outer size: 8.5 cm x 8.5 cm (height x width)
Date: 1930-talet
Keywords: interiors, musicians, pianos,
Reference: Se referens för bild 14078.

Bild av Margaret Kilpinen som spelar flygel medan Yrjö Kilpinen står lutad mot locket och tittar på.Interiör från familjen Kilpinens hem i Mejlans.Margaret Kilpinen playing a grand piano while Yrjö Kilpinen is watching.Interior from the Kilpinen family home at Meilahti, Helsinki.

12.4.2010 / 3.4.2014