[Search form] [Info about the database] [Search tips] [Previous] [Next]

No 2 / 10

Sibeliusmuseum / Musikvetenskapliga institutionen

No: 7668
Shelf mark: B
Document type: Bild; foto
Colour: Svartvit
Carrier: Papper
Format: Horisontal rektangel
Inner size: 8.5 cm x 10.8 cm (height x width)
Outer size: 8.9 cm x 13.6 cm (height x width)
Date: 1913 ?
Keywords: stages, choirs, audiences,

Sångfest i Lappträsk (1913 ?), Östra Nyland.Festplatsen.Festklädd publik sittande på bänkar med ryggen mot kameran, scen med kör, dirigent och flaggor i bakgrunden.Hus t.h.Songfestival in Lappträsk, outdoors in the summer, audience listning.

23.9.1997 / 10.9.2004