[Search form] [Info about the database] [Search tips] [Previous] [Next]

No 11 / 12

Klipparkivet; Helsingfors; Akademiska Sångföreningen

No: 13734
Shelf mark: Sibeliusmuseet / Musikvetenskapliga institutionen
Document type: Bild; foto
Colour: Svartvit
Carrier: Papper
Format: Horisontal rektangel
Outer size: 5.5 cm x 8.5 cm (height x width)
Date: 17.5.1948
Keywords: members of the choir, men, student's caps, ulsters, ferry, life-buoy,

Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Körmedlemmar ombord på färjan från Malmö till Köpenhamn.Bildtext: Samma uppsättning som ovan plus förf., lapande solbris.På bilden P.Floman, L.Westerberg, T.Glad, S.Svedlin och T.Krause.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948.Members of the choir on board the ferry-boat to Copenhagen.

16.5.2000 / 17.5.2000