[Search form] [Info about the database] [Search tips] [Previous] [Next]

No 12 / 136

Sibeliusmuseum / Musikvetenskapliga institutionen

No: 1798
Shelf mark: B
Document type: Bild; foto
Colour: Färg
Carrier: Papper
Format: Horisontal rektangel
Inner size: 8.8 cm x 12.7 cm (height x width)
Keywords: interior, sofa, organ, mora clock, piano,

Verner Rasmus, piporgel från svenska Österbotten och klaver (byggt av V.R.?).Vörå.Salsinteriör.

Pipe-organ from Ostrobotnia, and piano, with furniture and interior.

23.9.1997 / 17.5.1999