[Search form] [Info about the database] [Search tips] [Previous] [Next]

No 12 / 13

Sibeliusmuseum

No: 16331
Shelf mark: A
Document type: foto
Colour: färg
Carrier: papper
Format: vertikal rektangel
Inner size: 8.4 cm x 5.4 cm (height x width)
Keywords: national costumes, standards,

Tre medlemmar av Turun Naislaulajat står med fanan ute på ett torg.I Lahtis?

26.2.2014 / 26.2.2014