[Search form] [Info about the database] [Search tips] [Previous] [Next]

No 13 / 17

Sibeliusmuseum / Musikvetenskapliga institutionen

No: 7655
Shelf mark: B
Document type: Bild; foto
Colour: Svartvit
Carrier: Papper
Format: Horisontal rektangel
Inner size: 8.1 cm x 11.6 cm (height x width)
Date: 1946
Keywords: group portrait, choir, procession,

Finlands svenska sång och musikförbund.Sångfest i Ekenäs 1946.Svenska Bildningens Vänners i Åbo kör.Uppställning för festtåget

helfig utomhus, fana

23.9.1997 / 20.6.2000