[Search form] [Info about the database] [Search tips] [Previous] [Next]

No 14 / 17

Sibeliusmuseum / Musikvetenskapliga institutionen

No: 8408
Shelf mark: B
Document type: Bild; foto
Colour: Svartvit
Carrier: Papper
Format: Horisontal rektangel
Inner size: 9 cm x 13.8 cm (height x width)
Originator: Källströms Foto, Sävsjö;
Keywords: interior, church, organ,

Nydala kyrka, orgel och läktare, Sverige aerofon

23.9.1997 / 5.7.2000