[Search form] [Info about the database] [Search tips] [Previous] [Next]

No 4 / 30

Sibeliusmuseum / Musikvetenskapliga institutionen

No: 1736
Shelf mark: C
Document type: Bild; foto
Colour: Svartvit
Carrier: Papper
Format: Vertikal rektangel
Inner size: 16.7 cm x 11.3 cm (height x width)
Keywords: bust,

Selim Palmgrens minnesmärke (byst) i Björneborg [gjord av J.Liipala]

23.9.1997 / 21.7.2000