[Search form] [Info about the database] [Search tips] [Previous] [Next]

No 4 / 8

Sibeliusmuseum / Musikvetenskapliga institutionen

No: 1145
Shelf mark: B
Document type: Bild; foto
Colour: Svartvit
Carrier: Papper
Format: Vertikal rektangel
Inner size: 8.5 cm x 3.2 cm (height x width)
Outer size: 13 cm x 6.1 cm (height x width)
Keywords: man, forest,

Kajanus, Robert, utomhus.Helfigur.

Kajanus outdoors.Full-length figure.

23.9.1997 / 10.5.1999