[Search form] [Info about the database] [Search tips] [Previous] [Next]

No 6 / 7

Sibeliusmuseum / Musikvetenskap

No: 14040
Shelf mark: B
Document type: Bild, foto
Colour: Svartvit
Carrier: Papper
Format: Horisontal rektangel
Outer size: 9 cm x 13 cm (height x width)
Date: 1930-talet
Keywords: Lecture halls, Students, Auditoriums,

Vy framifrån över auditorium som sluttar uppåt i bakre ändan av rummet.I bänkarna sitter studenter.Föreläsning på Kemisk Tekniska Fakulteten (ÅA). 2a raden, andre fr. h. med handen mot pannan är Holger Richardtson.

11.11.2009 / 3.4.2014