[Search form] [Info about the database] [Search tips] [Previous] [Next]

No 6 / 9

Sibeliusmuseum / Musikvetenskapliga institutionen

No: 1139
Shelf mark: B
Document type: Bild; foto
Colour: Svartvit
Carrier: Papper
Format: Horisontal rektangel
Inner size: 8.4 cm x 11.9 cm (height x width)
Keywords: man, rock, water, hat,

Kajanus, Robert, på strandklipporna från avstånd.Helfigur.

Full-length figure.Kajanus on the rocks.

23.9.1997 / 10.5.1999