[Search form] [Info about the database] [Search tips] [Previous] [Next]

No 7 / 30

Sibeliusmuseum / Musikvetenskapliga institutionen

No: 5272
Shelf mark: B
Document type: Bild; foto
Colour: Svartvit
Carrier: Papper
Format: Vertikal rektangel
Inner size: 11.8 cm x 8.8 cm (height x width)
Outer size: 13.6 cm x cm (height x width)
Keywords: bust,

Björnsterne Björnsen

byst av W.Runeberg

23.9.1997 / 7.7.2000