[Search form] [Info about the database] [Search tips] [Previous] [Next]

No 7 / 8

Sibeliusmuseum / Musikvetenskapliga institutionen

No: 9041
Shelf mark: Sibelius II
Document type: Bild; foto
Colour: Svartvit
Carrier: Papper
Format: Vertikal rektangel
Inner size: 17.8 cm x 12 cm (height x width)
Date: 4.5.1968
Keywords: statue, composer, microphone, man, flute,

Leif Segerstam spelar "Simma and från blåa fjärdar" på blockflöjt (alt) vid kransnedläggningstillfälle vid Sibeliusstatyn i Rio de Janeiro, Brasilien.Halvfigur framför statyn.Segerstam is playing flute at the wreath-laying ceremony at the Sibelius satue in Rio de Janeiro.

23.9.1997 / 1.5.1999