[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='stenhus' gav 90 träffar


[Föregående]

11. Byggnadsritning.Döfstumsskolan i Åbo, arbetsritningar.Plan af källarvåningen, plan af subassembetsvåningen.Osignerade ritningar till källarvåningen av ett stenhus.
12. Byggnadsritning.Döfstumsskolan i Åbo, skolbyggnad.Osignerad ritning till ett stenhus i 4 vån.Sidofasad + plan och skärning av trappan.Kolorerad ned vattenfärger.
13. Åbo Konstmuseum (ritat av G.Nyström 1904) från sydväst.Två män på balkongen.Utanför huset syns byggnadsmaterial. (1904)
14. Tilläggsbyggnaden, med årtalet 1737, hör till Gamla rådhuset vid Gamla Stortorget i Åbo.Fasaden vetter mot Fägatan, som under medeltiden var en av de viktigaste landsvägar mellan Åbo och Viborg. (ca 1904)
15. Vy från Åbo: Aura å östra strand mot Multavieru; i förgrunden ångslupen Viesti. (ca 1904)
16. Vy från Åbo: Humlegårdsgatan 14; Axel Christiernssons Maskin affär, kontor, filial och barberarsalong. (ca 1906)
17. Exteriör: brandstodsbolagets nya hus (Västra Strandgatan 17 enligt Åbo adresskatalog 1906-07). (1900-1923)
18. Exteriör: Helsingfors Aktiebanks hus vid hörnet av Auragatan och Slottsgatan i Åbo. (1900-1920)
19. Exteriör: gamla postens hus vid hörnet av Auragatan och Eriksgatan vid Alexanderstorget (numera Salutorget). (1900-1920)
20. Vy från Åbo: Slottsgatan med spårvagnslinje och kullerstensbeläggning, till vänster exteriörerna av Petrelius stenhus och Sparbankshuset, till höger Saluhallen. (1900-1920)

[Följande]