[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='Turku' gav 283 träffar


[Föregående]

11. Vy över Aura å mot Ångbåtshamnen: ångbåten "Dagmar" vid kajen, packhuset och andra byggnader vid Östra Strandgatan samt Observatoriebacken i bakgrunden. (1860-1896)
12. Vy över Aura å mot Crichtonska båtvarvets kontorsbyggnad vid Östra Strandgatan och i förgrunden en ångbåt bland isen. (1860-1896)
13. Vy över Aura å mot Crichtons Mekaniska verkstad vid Östra Strandgatan; vid kajen ligger en ångbåt med segel. (1860-1896)
14. Vy över Aura å mot Crichtons Mekaniska verkstad vid Östra Strandgatan.Ångbåt med segel på väg ut mot åmynningen. (1860-1896)
15. Vy över Aura å (Åbo) mot Crichtons Mekaniska verkstad vid Östra Strandgatan.I förgrunden kör ångbåten "Myggan" mot åmynningen. (1860-1896)
16. Vy över Aura å mot Crichtons mekaniska verkstad vid Östra Strandgatan i Åbo.Ångbåt på väg upp mot ångbåtshamnen. (1860-1896)
17. Vy från Åbo: Aura å, Crichtons båtvarv, ångbåten Porthan m.fl. och Åbo slott i bakgrunden. (1860-1896)
18. Vy mot Beckholmsfjärden med Beckholmen till vänster.I förgrunden passagerarbåt, segelfartyg och segelångare.Målning av J.J.Reinberg. (1860-1896)
19. Utsikt från Vårdberget mot Salutorget, Hotel Phoenix, ortodoxa kyrkan, Svenska Teatern, järnvägsstationen, Auraå, Finska Hushållningssällskapets hus, takbygge på Rettigska tomten samt Västra Strandgatan i Åbo. (1860-1896)
20. Vy över Auraå mot Bomullsspinneriet och träbyggnader vid kajen samt Kakolabacken. (1860-1896)

[Följande]