[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='åar' gav 171 träffar


[Föregående]

11. Vy över Aura å mot Observatorieberget: Ångbåtshamnen i förgrunden, segelfartyget "Trafik" vid kajen, Packhuset och Aurabron till vänster samt stenhus i hörnet av Kaskis- och Tavastgatan. (1860-1896)
12. Vy över Aura å mot Ångbåtshamnen: ångbåten "Dagmar" vid kajen, packhuset och andra byggnader vid Östra Strandgatan samt Observatoriebacken i bakgrunden. (1860-1896)
13. Vy över Aura å mot Ångbåtshamnen, Samppalinnaberget och Vårdberget i Åbo.I förgrunden står två bykande kvinnor och två fiskande gossar på en brygga."Hamnen (Åbo)". (1870-1880-talen)
14. "Utsigt från stenbron (Åbo)".Vy från Aurabron mot Åbo slott.Segelfartyg vid kajerna längs Västra och Östra Strandgatan. (1870-80-talen)
15. Vy över Aura å mot Crichtonska båtvarvets kontorsbyggnad vid Östra Strandgatan och i förgrunden en ångbåt bland isen. (1860-1896)
16. Vy över Aura å mot Crichtons Mekaniska verskstads kontorsbyggnad.Hörnet av Östra Strandgatan och Skeppargatan. (1860-1896)
17. Vy över Aura å (Åbo) mot Crichtons båtvarv med Kakolabacken i bakgrunden.Pålar och flytande stockar i ån i förgrunden. (1860-1896)
18. Vy över Aura å mot Crichtons Mekaniska verkstad vid Östra Strandgatan.Ångbåt med segel på väg ut mot åmynningen. (1860-1896)
19. Vy över Aura å (Åbo) mot Crichtons Mekaniska verkstad vid Östra Strandgatan.I förgrunden kör ångbåten "Myggan" mot åmynningen. (1860-1896)
20. Vy över Aura å mot Crichtons mekaniska verkstad vid Östra Strandgatan i Åbo.Ångbåt på väg upp mot ångbåtshamnen. (1860-1896)

[Följande]