[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='pelare' gav 25 träffar


[Föregående]

11. Helfigursbild av Alexander Emil Rödlin (Ulfsby 3.12.1831-Korpo 26.7.1890), kyrkoherde i Korpo, stående civilklädd invid en pelare. (1860-1890)
12. Häradshövdinska Cajanus stående i helfigur med vänstra armen vilande mot en kolonn. (1860-1896)
13. Kommerserådinna Emma Karolina Ekblom f.Westling från Borgå (8.6.1838- ) stående i helfigur med högra armen lutande mot en pelare.På pelaren en blomvas. (1860-1896)
14. Auditör Axel (Atte) Thiodolf Federley (Åbo 7.10.1824-Åbo 21.3.1881) stående i helfigur. (1860-1881)
15. Auditör Axel (Atte) Thiodolf Federley (Åbo 7.10.1824-Åbo 21.3.1881) stående i helfigur. (18601881)
16. Fröken Lovisa Augusta Frenckell från Åbo stående i helfigur hållande ett visitkortsfoto i högra handen. (1860-1896)
17. Vinjetterat dubbelporträtt av överstinnan Sofia Lovisa Ulrika Gylling f.Aminoff (Kuopio 5.8.1806-Åbo 29.4.1886) med dottern Alexandra Gylling i helfigur.Dottern står och modern sitter. (1860-1886)
18. Helfigursbild av Gustaf Johan Silfversvan (18.10.1819- ), löjtnant & possessionat, stående med en käpp i höger hand. (1860-1896)
19. Grupporträtt i helfigur av Heurlinska skolans elever år 1871.Från vänster till höger: Selma Bröcker, Bertha Rancken, Ingeborg Appelberg, Elsa Bergroth.Sittande Helene Kumlin g.Jacobsson. (1871)
20. Okänd medelålders man stående helfigur. (1860-1896)

[Följande]