[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen type=('Bild; foto; kopia') gav 117 träffar


[Föregående]

11. Grupporträtt av Edvard Westermarcks betjänter och följeslagare (Thämi, Sîdi 'Abdsslam II, Tousi, Sîdi 'Abdsslam I och 'Abdulkrim) på resan bland nomaderna på slättbygden i Marocko. (1898-1913)
12. Edvard Westermarcks läger i Amzmiz i Stora Atlasbergen i Marocko: betjänter och följeslagare utanför tälten i skuggan av träd. (1898-1913)
13. Edvard Westermarcks läger i Amzmiz i Stora Atlasbergen (Marocko): betjänter och följeslagare utanför tälten i skuggan av träd. (1898-1913)
14. Edvard Westermarcks läger i Mezfiwa i Stora Atlasbergen (Marocko): betjänter och följeslagare utanför tälten i en skog. (1898-1913)
15. Edvard Westermarcks läger i Amzmiz i Stora Atlasbergen (Marocko): betjänter och följeslagare utanför tälten i skuggan av träd. (1898-1913)
16. "Helig ort (Sîjid) nära Demnat".Stenrösen i förgrunden och en rektangulär stenkonstruktion samt åsnor i skogen i bakgrunden. (1898-1913)
17. Bybor vid en vitputsad byggnad med en rundbågad öppning och tegeltak, antagligen en helgongrav (qobba). (1898-1913)
18. Bybor vid en vitputsad byggnad med en rundbågad öppning och tegeltak, antagligen en helgongrav (qobba). (1898-1913)
19. Stenröse vid en väg i en skogsdunge i l-Máqta utanför Fez (Marocko). (1898-1913)
20. Pantomim: Herma i Marrakesh."En man, Herma, klädd i skinnen av offerdjur" omringad av trumslagare och folkskock. (1898-1913)

[Följande]