[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen collection=('Schoultz, Carl Johan (1849-1923), fotograf, Åbo') gav 69 träffar


[Föregående]

11. Carl Jacob Arrhenius, Gunnarsnäs i Pargas. (1893)
12. Elin Arrhenius står på gården med en äldre kvinna och "Gunnarsnäs Kalle".Lennart Arrhenius sitter på trappan på Gunnarsnäs i Pargas. (1893)
13. Grupporträtt.Läkarmöte på Hamburger Börs i Åbo (vid Köpmansgatan 6), i början av 1900-talet.Tolv läkare vid ett dukat kaffebord i ett kabinett; "sittande: Doktor Lars Ringbom, Arthur Grunér, G. von Essen, von Heideken, L.Stråhle, Kyrklund, B.Hahl; stående: Boije, Lindgren, G.Tollet, Såltin". (Början av 1900-talet.)
14. Invigningsfesten för grundandet av Allgemeine Elektrische Gesellschaft (A.E.G.) för startandet av spårvagnsnätverket i Åbo.Festfolket sittande vid dukat bord på Hamburger Börs i Åbo (vid Köpmansgatan 6) 1908."På första stolen sittande med sidan åt Handlanden Edvard Åström, Fabriksidkaren Herr Magnus Dahlström, Fil.Magister Uno Collan, Bankdirektör Joseph Lönnblad, Fru Schultz, Borgmästar August Juselius, Konsul Oskar Wikeström, Konsulinnan Helen Jakobsson, Friherre Karolus Wrede, Fru Hempel Tyska, Doktor von Heideken, fru Anna Lönnblad, Konsul Bolinger från Stockholm, Fru Ida Wikeström, Ingenjör Caesar Holmström, Fru Elin Minuth, Ingenjör Oskar Schultz, Fru Anna Timgren, Konsul Walter Nordfors midtemot på andra sidan av bordet Borgmästar Reinhold von Willebrandt, Direktör Herr Ernst Minuth, Fru Maja Nordfors, Generalguvernör P.Borgenström, Direktör Hempel från Tysklande, Friherrinnan Siiri Wrede, Landshövding Wigren. (1908)
15. Grupporträtt.Läkarmöte på Hamburger Börs i Åbo (vid Köpmansgatan 6), i början av 1900-talet.Tolv läkare vid ett dukat kaffebord i ett kabinett; "sittande: Doktor Lars Ringbom, Arthur Grunér, G. von Essen, von Heideken, L.Stråhle, Kyrklund, B.Hahl; stående: Boije, Lindgren, G.Tollet, Såltin". (Efter 1908)
16. Vy från Västra Strandgatan mot Åbo domkyrka och Aurabron på vintern. (1898)
17. Middag i samband med invigningen av spårvägen i Åbo 1908.Medlemmar i Elektricitätswerk Åbo Aktiengesellschaft Betrieb Åbo. (1908)
18. Festmiddag i samband med invigningen av spårvägen i Åbo 1908.Medlemmar i Elektricitätswerk Åbo Aktiengesellschaft Betrieb Åbo: "å omstående bild synas bröderna Dahlström, konsul Henning von Rettig, rådman Albert Mannström, landssekreteraren Wigren, kapten Andsten, doktor C. von Heideken". (1908)
19. Festmiddag i samband med invigningen av spårvägen i Åbo 1908.Medlemmar i Elektricitätswerk Åbo Aktiengesellschaft Betrieb Åbo: " bl.a.Ernst och Elin Minuth, Ida och Oscar Wikeström, Maja och Walter Nordfors, länssekreteraren Wigren, Anna och August Juselius, Uno Ellen". (1908)
20. Valnämnden i Åbo.Första valet till enkammarlantdag i Finland 16.3.1907. (16.3.1907)

[Följande]