[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='officerare' gav 43 träffar


[Föregående]

11. Stabskaptenen Fridolf Alexander Lewison (Åbo 12.3.1825-Åbo 26.7.1906) sittande.Knästycke och halvprofil. (1857-1863)
12. Överstelöjtnant, friherre Alexander Aminoff (Saaris gård 10.11.1811-1886) sittande i trekvartsfigur med vänstra armen vilande mot ett bord. (1857-1863)
13. Grupporträtt i helfigur av Grönberg, major vid lotsverket, med familj. (1860-1896)
14. Vinjetterad bröstbild av greve Johan Fredrik Gustaf (Gösta) Aminoff (21.8.1844-Helsingfors 7.1.1899), guvernör i Kuopio län och generallöjtnant. (1860-1896)
15. Alexander Aminoff sittande i knästycke. (1860-1896)
16. Vinjetterat porträtt av general Nikolai Golovatscheff sittande i knästycke. (1860-1896)
17. Vinjetterat porträtt av possessionaten Carl Johan Wolmar af Heurlin (2.11.1837- 23.11.1919) sittande i trekvartsfigur. (1860-1896)
18. Possessionat Carl Johan Wolmar af Heurlin (2.11.1837- 23.11.1919) stående i helfigur framför en balustrad klädd i uniform.I högra handen en skärmmössa. (1860-1896)
19. Militärläkare Florian Jabrkowskij stående i helfigur framför en balustrad. (1860-1896)
20. Vinjetterat porträtt av general Alexander Jacob von Wendt (21.11.1800-Palikais, Somero 17.1.1874) stående i knästycke. (1857-1874)

[Följande]