[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen collection=('Björkman, Leo (1876-1961), forstmästare, fotograf') gav 61 träffar


[Föregående]

11. Ett barn på en säng med en boll i handen. (1900-1910-tal)
12. Två barn bygger en snögubbe. (1900-1910-tal)
13. Två män går i skogen. (1910-30-tal)
14. Tre personer vid en stenig strand.I den glesa skogen bakom fins en stockstuga och en ria. (1910-30-tal)
15. Grupporträtt av 9 unga män stående utomhus i snön.På negativpåsen antecknat: "Lantm[manna?] skolan elever 193", texten otydlig. (1910-30-tal)
16. Grupporträtt av 9 unga män stående utomhus i snön med skog i bakgrunden.Otydlig anteckning på negativpåsen: "Kuru, [...], 1925". (1910-20-tal)
17. Landskap, utsikt över sjöar och skogar. (1910-30-tal)
18. Två pojkar bygger ett snöslott.I bakgrunden ett egnahemshus med trädgård. (1910-1930-tal)
19. Två pojkar bygger ett snöslott.I bakgrunden finns flera egnahemshus och deras trädgårdar. (1910-1930-tal)
20. Tre barn är ute och ror. (1910-1930-tal)

[Följande]