[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='1850-talet' gav 51 träffar


[Föregående]

11. Observatorium.(Åbo).Vy från Vårdbergsparken mot Observatoriet och Brandtornet.I bakgrunden syns domkyrkotornet. (1852)
12. Åbo från Vårdberget.(norra sidan.).Vy från Vårdberget ned över staden, mot Domkyrkan. (1852)
13. Åbo från Vårdberget.(vestra sidan.).Vy från Vårdberget ned över staden mot Västra Strandgatan. (1852)
14. F.D.Akademihuset.(Åbo.).Gamla Akademihuset vid hörnet av Domkyrko- och Tavastgatan.En allmän brunn framför huskomplexet vid Akademigatan. (1852)
15. Domkyrkan åt norr, och St.Henriksbad.(Åbo.).St.Henriks badhus vid östra åstranden.I bakgrunden syns Åbo Akademis byggnader och Domkyrkan samt Observatoriet och Brandtornet på Vårdberget.I förgrunden finns fiskeredskap och en metare. (1852)
16. 1.Häftet.Titelbladet till Vyer af Helsingfors och dess omgivningar, lithografierade och utgifne af F.Liewendal.Samlingen utgöres af 12 vyer uti 3:ne häften, sista häftet åtföljes af plankarta och en kort beskrifning.Pl. 1.Staden från södra hamnen. 2.Senatshuset. 3.Nikolaikyrkan. 4.Ulrikasborgs brunnshus.Pris 1 Rub.S:r häftet. (1851)
17. Helsingfors från Södra hamnen.Fiskarbåtar i förgrunden. (1851)
18. Senatshuset, Senatstorget och en del af Rådhuset.Helsingfors.Kiseleffs och Sederholms hus. (1851)
19. Nikolaikyrkan och biblioteket.Domkyrkan och Universitetsbiblioteket i Helsingfors, sedda från Sederholmska gården. (1851)
20. Ulrikasborgs brunnshus.Ulrikasborgs brunns- och badanstalt i Brunnsparken i Helsingfors. (1848) (1851)

[Följande]