[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Musicpic: söktermen words='körmedlemmar' gav 18 träffar


[Föregående]

11. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Två körmedlemmar på ombord på Malmöfärjans cafeteria.På bilden Olle Rosenius och Nils-Eric Fougstedt.Bildtext: Olle Rosenius och Fouga dricker öl på färjan.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948.The two members of the choir sitting in the café on board the ferry-boat to Copenhagen. (17.5.1948)
12. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Körmedlemmar ombord på Malmöfärjan.Bildtext: Perre i "Öresundsuniform" The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5. 1948.Members of the choir on board the ferry-boat to Copenhagen. (17.5.1948)
13. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Körmedlemmar ombord på Malmöfärjan.Bildtext: Glädjen är stor, men glad känner det tungt.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948.Members of the choir on board the ferry-boat to Copenhagen. (17.5.1948)
14. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Körmedlemmar ombord på färjan från Malmö till Köpenhamn.Bildtext: Perre, Gutti W, Torbjörn Glad och Svante Svedlin i färjans akter.På bilden [Per-Erik Floman], [Leif Westerberg], Torbjörn Glad, Svante Svedlin.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948.Members of the choir on board the ferry-boat to Copenhagen. (17.5.1948)
15. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Körmedlemmar ombord på färjan från Malmö till Köpenhamn.Bildtext: Samma uppsättning som ovan plus förf., lapande solbris.På bilden P.Floman, L.Westerberg, T.Glad, S.Svedlin och T.Krause.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948.Members of the choir on board the ferry-boat to Copenhagen. (17.5.1948)
16. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Bildtext: Vi inlöpa i Köpenhamns hamn 1.)"Hala" 2)Hasse Söderholm, 3)Fouga, 4)"Guycca"S.På bilden Harald Hohenthal, Hans Söderholm, Nils-Eric Fougstedt, Guy Stenbäck.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948. (17.5.1948)
17. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Bildtext: Kören på väg att bese Göteborg från kanalerna , i en "Padda" fördes vi runt".The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948. (20.5.1948)
18. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Bildtext: "Paddan" har nått hamnen.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948. (20.5.1948)