[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Musicpic: söktermen words='bord' gav 106 träffar


[Föregående]

11. Baumgartl, Maria (?)(Gustaf Backas fotografier), sittande leende på bordskant med blomma i handen. (1910, kortet daterat Wasa, 25.10.[19]10)
12. Ludvig Fabritius, John Forsell, Thorild Bröderman, Väinö Sola och anonyma kvinnor inomhus, runt kaffebord. (våren 1913)
13. Hunthammer, Hattenbach, Karl Müller-Berghaus, Sigrid Ilmoni, Hanna Mannström, Mimmi Fabritius, kapten Uggla, Ludvig Fabritius, Fredrik Wasenius, Thorsten Ilmoni.
14. "Kommitté i H:fors på 1880-talet". 7 män kring mötesbord, halvfigur. (1880-tal)
15. Sundblom, fru Knöllinger, Ernst von Wendt, Alfred Holmström, Ludvig Fabritius, Nygren. (1904)
16. Ludvig Fabritius' 60års födelsedag 25.4.1914.Musikaliska sällskapets i Åbo orkester uppvaktar. (24.4.1914)
17. Ludvig Fabritius, Lydia och Aili f.Bergh, Ulla Stenius, Martha Mygler-Adam, Ella Fabritius, Margareta Fabritius.
18. Bror Berndt Broms sittande med armen mot bordet, halvfigur. (1872)
19. Bror Berndt Broms, halvprofil, halvfigur.Håller ena armen på bordet. (1872)
20. Elin Fohström, 10 år gammal, helfigur, fötterna skymda, sittande med docka i famnen.

[Följande]