[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe=('stage props') results in 38 hits


1. Engdahl-Jägerskiöld, Emma (1852-1930), finsk sopran.Helfigur sittande vid spinnrock som Margaretha i Gounods Faust?) framför målade kulisser.
2. Emma Engdahl-Jägerskiöld (1852-1930), sopran.Rollbild som Carmen (Bizet), helfigur lutande mot staket, framför kulisser.
3. Engdahl-Jägerskjöld, Emma (1852-1930), finsk sopran.Helfigur stående, spelande trumma i Regementets dotter (Donizetti).
4. Elmblad, Johannes.Svensk operasångare, bas och regissör (1853-1910).Helfigur stående, hållande trästock som vapen i handen.Rollbild som Fafner i "Rhenguldet" (Wagner); Full length portrait of Swedish singer Johannes Elmblad as Fafner in "Rheingold", holding wooden weapon, wearing furs
5. Blumenthal, Ida (f.Sawell) helfigur, sittande med kratta och träspann.Rollbild (?) som "dalstintan Brita" (norsk folkdräkt?); Full portrait of Ida Blumenthal (born Sawell), sitting with a rake on stage, wearing Norwegian national costume (?), smiling (senast 1898)
6. Brema, Marie (1856-1925), engelsk mezzosopran.Helfigur sittande bland kulissväxter, rollbild som Kundry i Parsifal (Wagner); Full portrait of english mezzo soprano Marie Brema sitting amongst bushes as Kundry. (1897)
7. Brema, Marie (1856-1925) engelsk mezzosopran, helfigur stående, rollbild som Kundry i III akten av Parsifal (Wagner); Full portrait standing of english mezzo soprano Marie Brema as Kundry, 3. act of Parsifal (1997)
8. Breuer, Hans (f.1868/9-1929 [?], till höger) och Friedrichs, ?Helfigur, rollbild, som Mime (tenor)och Alberich (baryton eller bas) i Rhenguldet eller Siegfried(Wagner) ; Full portrait of Hans Breuer and Friedrichs as Mime and Alberich, Breuer facing, Friedrichs turning his back (1896-97)
9. Breuer, Hans.Helfigur, rollbild som Mime i Rhenguldet eller i Siegfried (Wagner), sittande vid sin smedja ; Full portrait of Hans Breuer as Mime, sitting at his blcksmith's shop, holding a pot (1896-97)
10. Breuer, Hans i helfigur stående, rollbild som Mime i Rhenguldet eller i Siegfried (Wagner), rasande vid sitt städ ; Full portrait of Hans Breuer as Mime, standing beside his anvil, raging (1896-97)

[Next]