[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='organ' results in 17 hits


1. Carlsson, Sune, halvfigur, sittande vid orgeln i Åbo domkyrka.Profil.
2. Bachbysten på orgelläktaren, Engelbrektskyrkan, Stockholm.
3. Carlsson, Sune
4. Wall(?), Torsten vid orgeln i Kungl.Amiralitetskyrkan i Karlskrona.Maj 1950.Halvfigur.Torsten playing the organ in the Karlskrona church.Half-length figure. (1950)
5. Khaen, munorgel från Thailand.Erik Bergmans instrumentsamling.
6. Richard Faltin, helfigur vid hans orgel. (-1915)
7. Mårtenson, Elis (1890-1957), organist, vid orgeln.Halvfigur.
8. Paavilainen, Topi, helfigur vid orgelharmonium (i skolklass?).
9. Verner Rasmus, piporgel från svenska Österbotten och klaver (byggt av V.R.?).Vörå.Salsinteriör.
10. Verner Rasmus, piporgel fr norra svenska sterbotten orgel (ca 1960)

[Next]