[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='terrace' results in 17 hits


[Previous]

11. Fredrik Pacius sommarvilla."Soldattorpet i vilket prof Martin bodde."
12. Söderblom, Ulf, halvfigur, dirigerande utomhus på verandan.
13. Antonie Weidenbrück, Hjalmar Freym, hovoperasångare, m.fl.(inklusive herr Israel?).Hangö, brunnshuset, utomhus sittande vid restaurangbord.
14. Weneskoski, Ilmari och Gerda (f. 1892 Draxén, pianist) och Kirsti Gallén-Kallela (-Väisänen), utomhus, helfigur, sittande på bänk.Tammerfors. (27.8.1919)
15. Jean Sibelius och John Sundsten på Ainola veranda. (18.7.1956)
16. Aino och Jean Sibelius utomhus framför Ainola veranda, vinter.Outdoors in front of the Ainola terrace
17. Sibelius' döttrar: Eva Paloheimo, Ruth Snellman, Katarina Ilves, Margareta Jalas, Heidi Blomstedt, utomhus på trappan till Ainola.Sibelius' daughters, oudoors on the Ainola terrace (1971)