[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='bust' results in 30 hits


[Previous]

11. Jean Sibelius.Byst av Wäinö Aaltonen JS, bust by Wäinö Aaltonen
12. Överlämnande av Sibelius byst gjord av Mauno Oittinen till Carnegie Hall (Sm).Närv: Artturi Lehtinen, finsk konsul, M.O., Dimitri Mitropoulos och Henry Andrews Ingraham.New York USA, halvfigur, står kring bysten. delivery of Sibelius bust.Half-length figure, the present stand around the bust. (22.4.1954)
13. Jean Sibelius.Byst av August Werner, Seattel Wash.USA.(i Sm fr 1954) JS, bust by August Werner
14. Jean Sibelius.Byst av August Werner, Seattel Wash.USA.(i Sm fr 1954) JS, bust by August Werner
15. Jean Sibelius.Byst av August Werner, Seattel Wash.USA.(i Sm fr 1954) JS, bust by August Werner
16. Jean Sibelius byst av August Werner, Seattle Wash.USA.(i Sm fr 1954).
17. Jean Sibelius byst av August Werner, Seattel Wash.USA.(i Sm fr 1954).
18. Jean Sibelius.T.Schalins porträtt och August Werners byst. (1955)
19. Jean Sibelius, John Munsterhjelms byst.Från Sibeliusutställning i Åbo Akademis konsistoriesal.Grönväxter kring bysten, Finlands flagga i bakgrunden.Bust of Sibelius at the Sibelius exhibition.Green plants around the bust, the Finnish flag in the background. (8.12.1945)
20. Jean Sibelius.John Munsterhjelms byst.Från Sibeliusutställning i Åbo Akademis konsistoriesal, grönväxter kring bysten.Bust of Sibelius at the Sibelius exhibition. (8.12.1945)

[Next]