[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='buildings' results in 13 hits


[Previous]

11. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Bildtext: "Laiva kaatuu" för sista gången.Båten Brynhild glider in i Helsingfors hamn.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948. (24.5.1948)
12. Bilden tagen i samband med Akademiska Sångföreningens friluftskonserer till förmån för Barnens dag 1949.Bildtext:"Förtruppen" rullar nedför Högbergsgatan under oljud.Picture related to the open-air aid concerts of The Academic Male Voice Choir of Helsinki for the benefit of children in 1949. (24.9.1949)
13. Akademiska Sångföreningen sjunger till förmån för Barnens dag år 1949.Bildtext: Chrischo fäktar framför gänget i förgrunden fru Chrischo.Henrik Christiernin som dirigent.The Academic Male Voice Choir of Helsinki singing for the benefit of children in 1949. (24.9.1949)