[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='church' results in 25 hits


[Previous]

11. Brage, Hfors.Resa till Visby 1913 (1913)
12. Svenska Bildningens Vänners i Åbo kör och Oratoriekören fr Hfors.Dir.Bengt Carlson (2 april [1930-talet ev. 1934?])
13. Åbolands sång och musikförbund.Sångfest i Pargas.Kör, John Granlund dir, Svante Dahlström, Axel Enqvist (1.7 1923)
14. Åbolands svenska sång och musikförbunds och Åbolands ungdomsförbunds kulturfest i Åbo.Sång på domkyrkans trappa, dir.Hans Liljeqvist (1941)
15. orgel, Tuna kyrka, Olandshö, Upland (1894)
16. orgel, Tuna kyrka, Olandshö, Upland (1894)
17. medetida orgel fr St.Petri kyrka i Malmö (Malmö museum, Sverige) aerofon
18. Nydala kyrka, orgel och läktare, Sverige aerofon
19. orgel, Exeter Cathedral, England
20. Beckerath- orgel, Hauptkirche St Petri zu Hamburg, Förbundsrepubliken Tyskland.Byggd 1955, 60 register, 4 manualer, ca 4600 pipor. aerofon

[Next]