[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='tree' results in 17 hits


[Previous]

11. Sundsten, John, halvfigur, utomhus. (sept 1951)
12. Sundsten, John, halvfigur, utomhus. (sept 1951)
13. Sundsten, John i Californien, stående framför enormt redwood träd.Helfigur. (1961) (augusti)
14. Philadelphia Symphony Orchestra hälsar på Sibelius.Mänskor på väg mot Ainola.People on their way to Ainola. (1955)
15. Sibelius' döttrar: Eva Paloheimo, Ruth Snellman, Katarina Ilves, Margareta Jalas, Heidi Blomstedt, utomhus på Ainola.Sibelius' daughters, outdoors at Ainola. (1971)
16. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Bildtext: Som ett sagoslott låg Fredriksborgs slott framför oss, omgivet av vatten.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948. (17.5.1948)
17. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Bildtext: Från uppvaktningen i Hellerup.The scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5. 1948. (19.5.1948)