[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='street' results in 14 hits


[Previous]

11. Mozart, W.A.Salzburg.Mozarteum, husfasad.
12. Finlands svenska sång- och musikförbund, FSSMF's sångfest i Åbo 1956.Otto Andersson dirigerar sångfestkören, kanske 1000 sångare, vid domkyrkan.Kören på Domkyrkans trappa, publik i förgrunden, träd i fonden. (1956)
13. Staty av Sibelius i Rio de Janeiro, Brasilien.
14. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Bildtext: Läskande syn, eller hur!The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948 (19.5.1948)