[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='book' results in 16 hits


[Previous]

11. Lönnroos, G.Waldemar (medlem av Mickelsböle orkester)."Ett varmt tack för vänlig hågkomst på bemärkelsedagen", 70-årsdag, helfigur, omgiven av blommor.
12. Parmas, Dagmar i halvfigur, sittande läsande i bok.
13. Rosas, John, halvfigur, sittande läsande. (1921-22)
14. Tuominen, Kaarina som flicka, läsande en bok.Bröstbild.
15. Eugene Ormandy och Nils-Eric Ringbom, NER delvis skymd, tackar Ormandy efter konsert med en kram och en bok om Sibelius.Anonym man med stor lövkrans.Ringbom thanking Ormandy after concert with a hug and a book about Sibelius.Anonymous man with a big leaf ornament (1955 ?)
16. Enrico Bossi, läser en bok, sittande vid ett bord. (1912)