[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='garland' results in 11 hits


[Previous]

11. Musikaliska sällskapet i Åbo, årsfest 28 oktober 1869.Smyckad estrad, stolar och notställen på plats, instrument upphängda i fonden, tyggirlander, kransar och fana över scenen. (28.10.1869)