[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='procession' results in 17 hits


[Previous]

11. Åbolands sång och musikförbund.Sångfest i Korpo -86.Sångens Vänner, Åbo, i festtåget (1986)
12. Åbolands sång och musikförbund.Sångfest Korpo -86.Åbo Sångarbröder Musices Amantes = ÅSMA (1986)
13. Finlands svenska sång och musikförbund.Sångfest i Ekenäs 1946.Svenska Bildningens Vänners i Åbo kör.Uppställning för festtåget (1946)
14. Östra Nylands sång och musikförbund.Sångfest i Lovisa 1947 festtåg (1947)
15. Västnyländska ungdomsringens sångfest -33 i Hangö. dir.John Bergman (8-9.7 1933)
16. Työväen Musiikki Liitto sångfest, Åbo.Turun Työväen mieskuoro mm.Armas (Fagerlund) Ahla (1930)
17. Suomen Työväen Musiikkiliitto.Sångfest i Viborg (1935)