[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe=('group portrait') results in 117 hits


[Previous]

11. Bengt Carlson, Bruno Holmström, Emil Johansson, Sigurd Snåre.Finlands svenska sång och musikförbunds (FSSMF) sångfest i Hfors, Kajsaniemi (1932)
12. FSSMF's sångfest i Åbo 1956.Otto Andersson m.fl. i publiken (1956)
13. FSSMF's dirigentkurs i Vasa 1936 ?Bengt Carlson och fyra andra vid Vasa järnvägsstation (1936)
14. Körresor med Muntra Musikanter och Akademiska sångföreningen till Danmark och Norge.Bengt Carlson m.fl.
15. Körresor med Muntra Musikanter och Akademiska sångföreningen till Danmark och Norge.
16. Körresor med Muntra Musikanter och Akademiska sångföreningen till Danmark och Norge.
17. Körresor med Muntra Musikanter och Akademiska sångföreningen till Danmark och Norge.
18. Körresor med Muntra Musikanter och Akademiska sångföreningen till Danmark och Norge.
19. Körresor med Muntra Musikanter och Akademiska sångföreningen till Danmark och Norge.
20. Körresor med Muntra Musikanter och Akademiska sångföreningen till Danmark och Norge.

[Next]