[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='interior' results in 197 hits


[Previous]

11. Sundblom, fru Knöllinger, Ernst von Wendt, Alfred Holmström, Ludvig Fabritius, Nygren. (1904)
12. Teddy Björkman, operasångare med fru Anne-Charlotte Winter i deras hem.
13. Teddy Björkman, fru Björkmans mor, Anne-Charlotte Winter-Björkman och intervjuare fru Hanna Stenius.
14. Ludvig Fabritius m. fl. spelar kammarmusik i Fabritius' hem, sittande runt notställen.
15. Ludvig Fabritius, Lydia och Aili f.Bergh, Ulla Stenius, Martha Mygler-Adam, Ella Fabritius, Margareta Fabritius.
16. Ferruccio Busonis musikrum; interiör.
17. Fru Elin Fabritius vid matbordet med Ossian Fohström.Erkkylä (Erkylä) gård. (17.4.1932)
18. Ossian Fohströms 60-års dag, helfigur med blomsterhyllningar. (11.1930)
19. Ossian Fohström. (11.1930)
20. Ossian Fohström. (11.1930)

[Next]