[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='dress' results in 138 hits


[Previous]

11. Aino Ackté, helfigur, bär vit lång klänning.Troligen rollporträtt.
12. Aino Ackté, i helfigur, bär en lång klänning.Flygel i bakgrunden.
13. Ida Ekman, halvfigur, i mörk klänning, luta händerna på stolen.
14. Ida Ekman, rollporträtt, knäböjande i Tiefland (Eugen d'Albert).
15. Ida Ekman, bröstbild, bär vit klänning.
16. Karl & Ida Ekman, han i helfigur vid pianot, hon står i helfigur bakom. (ca 1895)
17. Ester Barrot stående i helfigur med vit klänning.
18. Ester Barrot, stående i helfigur, fötterna skymda.
19. Evert Ekroth med Mrs & Mr Sverre Jules, utomhus, sittande på bänk, helfigur. (1956)
20. Operasångerskan Sigrid Arnoldson (1861-1943) sittande i helfigur.Rollbild?

[Next]