[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='piano' results in 136 hits


[Previous]

11. Rasmus, Verner vid pianot, halvfigur.
12. Verner Rasmus, piporgel från svenska Österbotten och klaver (byggt av V.R.?).Vörå.Salsinteriör.
13. Rasmus, Verner.Dennes sal i Vörå, klaver och soffgrupp.
14. Schnedler-Petersen, Frederik med hustru Bergliot Sverdrup (1871-1949, norsk pianist) vid taffelpiano.Bilden tagen i musikmuseum, S.-P. med äldre stråkinstrument (viola da bracchio el d'amore ?).Halvfigur.Half-length figure.Frederik with older string-instrument, Bergliot playing the piano.The picture taken in a museum.
15. von Schoultz, Johanna.Teckning, vid taffelpiano.
16. John Sundstén, piano och Egner Holmström, sång, vid konsert i Portland, Oregano.Helfigur, uppträdande.
17. Sundsten, John, halvfigur, festklädd med ordnar.
18. Weidenbrück, Edvin."Edis Zimmer in Karis", piano, arbetsbord.
19. Boieldieu, Francois.Fransk tonsättare (1775-1834), helfigur.
20. Destinn, Emmy, helfigur, sittande.

[Next]